Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Yrkesretta sjangrar

Dei yrkesretta sjangrane høyrer til den funksjonelle sakprosaen. Dei har gjerne ein heilt konkret, praktisk funksjon – dei skal til dømes dokumentere planar som er lagde, arbeid som er gjort og vedtak som er fatta, eller dei skal hjelpe deg å få den jobben du gjerne vil ha.

Læringsressursar

Yrkesretta sjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale