Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive fordjupingsoppgåve

Læreplanen for norsk Vg3 krev at du gjennomfører ei sjølvvald og utforskande fordjupingsoppgåve. Her får du tips til korleis du kan gå fram når du ønskjer å forske på eller fordjupe deg i eit språkleg, litterært eller anna norskfagleg emne.

Læringsressursar

Å skrive fordjupingsoppgåve

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff