Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Superheltar i teikneseriar

I den klassiske teikneserieverda opptrer superskurkar som er ute etter å øydeleggje verda eller i det minste USA. Ei viktig oppgåve for superheltane er å hindre dei i dette. Men etter kvart har det oppstått mange ulike variantar av superheltar.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Superman-hefte
Ein moderne Superman reddar barna frå landminene.

Superman er representant for dei klassiske superheltane. Etter kvart har det oppstått mange ulike variantar av superheltar. Heltane i X-men er for eksempel mislikte mutantar, og i Alan Moores Watchmen er teikneserieuniverset befolka av skadeskotne og mislykka heltetypar.

Oppgåver

  1. Les artikkelen Tegneserien som fillerister superhelt-rollen (Dagbladet.no).
  2. Nokre medieforskarar hevdar at dei tradisjonelle superheltane er reaksjonære og konservative.
    – Korleis grunngir forskarane dette standpunktet?
  3. Artikkelen viser til at dei moderne teikneserieheltane er svært forskjellige frå dei klassiske teikneserieheltane. Artikkelen sluttar av på følgjande måte: "Men med helter som disse, hvem trenger egentlig skurker?"
    – Kva for kvalitetar har superheltene i Watchmen?
  4. Kva for kvalitetar meiner du ein superhelt bør ha?
Sist oppdatert 10.04.2018
Tekst: Jostein Saakvitne (CC BY-SA)
Rettshavar: Mediesentret ved Høgskolen i Bergen

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar