Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva eit anslag er, og forstå kva funksjon anslaget har i ein film
  • kunne gjennomføre ein næranalyse av ein kort filmsekvens
  • forstå kva funksjon lyssetjing, kontrastar og fargar har i film noir-sjangeren
  • kunne forme ut eit enkelt storyboard med utgangspunkt i ein filmsekvens