Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Korleis blir karakterane i filmen introduserte?

I denne oppgåva skal du studere korleis hovudkarakterane blir introduserte i anslaga til to spelefilmar og ein kortfilm.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gammel mann blir gjennomlyst med røntgenapparat. Foto.
Scene frå kortfilmen Tuba Atlantic

Oppgåve

Sjå anslaga til filmane

  1. Lag ei liste over kva for eigenskapar dei karakterane som blir introduserte i anslaga har.
  2. Kva rolle trur du desse karakterane er tiltenkte i resten av handlinga?
  3. Nemn fleire eksempel på korleis inntrykket av karakterane i dei tre filmane blir underbygd reint visuelt.
  4. Kva for informasjon gir dialog og voice-over om karakterane?
Sist oppdatert 22.05.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar