Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Teikn eit storyboard

Teikn eit storyboad som viser dei ulike takingane i anslaget til filmen Sin City.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

For kvart bilete skal du beskrive:

  • kva for biletutsnitt som blir brukt
  • kva for kameravinkel som blir brukt
  • eventuelle kamerarørsler
  • kva for lyssetting som blir brukt
  • angi replikkar eller voice-over
  • angi bruk av andre lydkjelder

Storyboardskjema (eksempel)

Mal storyboard

Filer

tegnserierute Sin City
Scenebilete Sin City
Sist oppdatert 31.01.2019
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar