Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Halvbroren frå bok til film

Ei oppgåve eignar seg som tverrfagleg prosjektoppgåve eller fordjupingsoppgåve i eit samarbeid mellom norsk og mediefag.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Dramaserien Halvbroren bygger på ein roman av Lars Saabye Christensen. Sjå intervjuet med romanforfattaren i programmet Bokbadet då romanen kom ut i 2001 (28 min).

Les deretter romanen Halvbroren og sjå dramaserien Halvbroren som blei send på NRK i 2013.

Fordjupingsoppgåve

Skriv ei fordjupingsoppgåve om Halvbroren sin veg frå roman til dramaserie, der du spesielt fokuserer på følgjande:


  • Forskjellen mellom bokmanuset og filmmanuset. Kva er teke bort? Er noko lagt til? Kvifor er det gjort?
  • Forteljarperspektivet i romanen samanlikna med forteljarperspektivet i dramaserien.
  • Dramaturgien i romanen samanlikna med dramaturgien i dramaserien.
  • Persongalleriet, eigenskapane til personane, og korleis dei utviklar seg i løpet av forteljinga.
  • Måten vi blir kjent med personane/karakterane på, og korleis vi får innsikt tankane og kjenslene deira.
Intervju med manusforfattar Mette Marit Bølstad.
Sist oppdatert 22.05.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar