Hopp til innhald

Norsk

Språkhistorie og språkpolitikk

Språket er i stadig endring. Språkhistoria fortel oss korleis historiske hendingar, teknisk utvikling og politiske avgjerder har påverka språkutviklinga frå norrøn tid og fram til i dag.

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale

  • SharedResourceDelte ressurser

    Om vort Skriftsprog

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kjeldemateriale.