Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Opplysningstida var prega av fornuft, fridomslengt og framtidsoptimisme.

 

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ideane til dei viktigaste filosofane i opplysningstida
  • ha lese eller høyrt utdrag frå nokre kjende opplysningsverk
  • vite kva kansellistil er, og kva konsekvensar slik språkbruk kan få
  • ha forstått korleis opplysningstida sine idear og menneskesyn kjem til uttrykk i litteratur frå 1700-talet og i samtidslitteratur
  • kunne bruke det du har lært i skriftlege framstillingar