Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppsummeringsoppgåver om Ludvig Holberg

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 2

«Ludvig Holberg var den viktigaste dansk-norske forfattaren i opplysningstida.»

Lag ei liste over ti argument som underbyggjer denne påstanden.

Oppgåve 3

I boka Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? stiller forfattaren Dag F. Simonsen dette spørsmålet:

Er engelsk i ferd med å bli vår tids latin, et nasjonalitetsløst og sterilt språk som ressurssterke akademikere utnytter til sin fordel, eller er engelsk et demokratisk hjelpemiddel som gir adgang for alle til å delta i et felles, internasjonalt kunnskapssamfunn bare det legges til rette for det?

Skriv ein tekst på ca. 1000 ord der du drøftar dette spørsmålet og samanliknar bruken av engelsk i Noreg i dag med korleis eliten brukte latin, tysk og fransk på Holberg si tid.

Sist oppdatert 31.01.2019
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Opplysningstida

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale