Hopp til innhald
SharedResourceDelte ressurser

Kjeldemateriale

Populærmusikk fra Vittula

Tekstutdraga som du finn på denne sida, er henta frå den norske utgåva av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula (2000). Boka er omsett til norsk av Erik Krogstad og utgiven på Pax forlag.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Intervju med den svenske forfattaren Mikael Niemi. Han vaks sjølv opp i Pajala og kjenner miljøet i Tornedalen frå innsida.

Romanen Populærmusikk fra Vittula

Hovudpersonen i boka er guten Mattis. Han veks opp i Pajala i Tornedalen. På folkemunne vert området kalla for Vittula, som tyder "Fittemyra".

Tornedalen er eit trespråkleg samfunn. Her vert det snakka både svensk, samisk og meänkieli. Meänkieli er ein finsk språkvariant som har mykje felles med kvensk. Den finsktalande minoriteten i Sverige fekk først på 1970-talet høve til å lære sitt eige språk på skulen.

Romanen består av mange fantastiske forteljingar som ligg i grenseland mellom verkelegheit og fantasi. Niemi har sjølv vokse opp i Pajala og skildrar livet i avkroken Vittula med humor og varme.

Tekstutdrag

Populærmusikk fra Vittula - Kapittel 1

Filer

Populærmusikk fra Vittula - Kapittel 4

Filer

Filmtrrailer (svensk tale): Populärmusik från Vittula (2004)

Sist oppdatert 24.01.2019
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Nordisk litteratur

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale