Hopp til innhald

Norsk

Språket som system

Språk er lydar som er sette i system for å skape meining. Vi bruker lydane til å byggje ord, og vi set saman ord til setningar etter bestemde reglar. Grammatikken beskriv desse reglane. Men reglane endrar seg over tid, og slik oppstår både dialektar, sosiolektar og nye språk.

Nordiske språk

Norsk, islandsk, færøysk, dansk og svensk er nordiske språk. Finland og Grønland er også nordiske land, men språka der tilhøyrer andre språkfamiliar.

Læringsressursar

Nordiske språk