Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Korleis blir vi den vi er?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Plasser deg sjølv i sirklane.

  • Var det lett eller vanskeleg?
  • Synest du at dette seier nok om identiteten din?
  • Hvis noko manglar, kva er det?
  • Ville mora eller faren din ha skrive det same i sirklane, trur du?
  • Kanwal (17) som er fødd i Noreg av pakistanske foreldre, skal og plassere seg i sirklane. Kva ville ho skrive?

Oppgåve

Drøft:

  • Kvifor er det for snevert å snakke om identitet som noko som berre karakteriserer ein enkeltperson?
  • Er identiteten vår stabil, eller ikkje?
  • Kvifor var det vanskeleg å plassere Kanwal (17) i sirklane?
  • Forfattaren bak modellen seier at ein kan sjå på identiteten vår som noko som endrar seg heile tida. Kva meiner han?
Sist oppdatert 12.12.2018
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Kulturell identitet

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar