Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Utforsk kroppsspråk

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

 • Grei ut om dei fem teiknklassane og kva som karakteriserer kvar av dei.
 • Korleis vil du klassifisere teiknet «kyss» når to personar som er forelska kyssar kvarandre? Er det emblem, illustrator, regulator, kjenslesymptom eller berørar? Kan det vere alle på ein gong?
 • I nokre kulturar, som til dømes i Frankrike, blir kyss brukt ved vanleg helsing. Korleis vil du klassifisere kysset i slike høve? Kva for teiknklasse(-r) vil du rekne helsekysset til?

Oppgåve 2

Korleis kan kroppsspråket kan uttrykkje ulike kjensler som til dømes sinnsstemningar, nærleik, forelsking, sinne og aggresjon i ulike situasjonar?

Drøft korleis de vil tolke situasjonane nedanfor:

 • To personar snakkar høgt og brukar store hand- og armrørsler.
 • Ein kunde på ein restaurant viftar med handa og knipsar.
 • Ein gut sparkar ein annan som ligg nede, samtidig som dei hyler og skrik.
 • Ei eldre kvinne er kledd i heilt svarte klede.
 • Ein ung mann er kledd i heilt svarte klede.
 • Eit barn rekkjer tunge til eit anna barn.
 • To passasjerar på ein buss snakkar ikkje med kvarandre og ser berre rett fram.
 • To passasjerar på ein buss gestikulerer og pratar høgt med kvarandre.
 • Ein vaksen klappar eit barn på hovudet.
 • Ein fotballspelar gjer V-teiknet med fingrane.
 • To fotballspelarar omfamnar kvarandre.
 • To menn på gata omfamnar hverandre.
 • Ein lærar pratar i mobiltelefonen i timen.
 • Ei jente går med djup utringing.
 • Ein gut legg handa på låret til ei jente mens dei er på kino.
 • To menn kysser kvarandre offentleg.
 • Ein gut og ei jente kysser kvarandre i parken.
 • Ein gut og ei jente kysser kvarandre i senga.

Oppgåve 3

 • Korleis kan studium av ikkje-verbal kommunikasjon lære deg korleis du opplever deg sjølv og andre?
Sist oppdatert 12.12.2018
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-NC-SA)
Rettshavar: NRK

Læringsressursar

Kva er ikkje-verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?