Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Utforsk kroppsstillingar, avstand og helseskikkar

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Oppsøk ein person utanfor klasserommet og start ein samtale. Observer korleis kroppsspråket ditt påverkar den andre:

  • Sjå på effekten hos den andre når du blir ivrig og lener deg fram og hevar stemma.
  • Korleis reagerer den andre? Blir han eller ho også ivrig og lener seg fram?
  • Kva skjer om du går litt tettare på enn det du føler er normalt? Kva gjer den andre då?

Prøv også kva effekten blir dersom du verkar uinteressert når den andre snakkar.

  • Kva slags kroppsspråk brukar du for å signalisere at du ikkje er interessert i kva den andre fortel?
  • Korleis reagerer den andre?

Oppgåve 2

Leit etter døma i fagteksten om helseskikkar. Du kan også finne døme på korleis folk helser og berører kvarandre når du ser filmar frå andre land og kulturar.

  • Lag ein tabell som viser korleis kroppsspråket i forbindelse med helseskikker varierer frå land til land. Forklar med ord, men sett også gjerne inn bilete som viser helseskikken.

Oppgåve 3

Prøv å etterlikne helseskikkane til andre kulturar. Kvifor kjennest det uvant og merkeleg?

Sist oppdatert 21.12.2018
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-NC-SA)
Rettshavar: NRK

Læringsressursar

Kva er ikkje-verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?