Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kva er mennesket sin språkkompetanse?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Forklar dei to omgrepa grammatisk kompetanse og kommunikativ kompetanse for ein medelev.

  • Eller: Lag eit tankekart der du set språkkompetanse i midten. Teikn og bruk stikkord til å forklare dei to omgrepa.

Oppgåve 2

Kva er Chomsky si forklaring på at eit lite barn kan formulere setningar det aldri har høyrt før?

Oppgåve 3

Småbarn kan finne på å seie grammatisk ukorrekte setningar som denne: "Eg gidde bilen til guten".

  • Kva trur du er årsaka til at dei gjer det? (Hint: regel).
Sist oppdatert 21.11.2018
Tekst: Marthe Johanne Moe (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar