Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjonssteori

Tenk kor fint det hadde vore om vi kunne kommunisere utan misforståingar! I dette emnet skal du lære om dei ulike faktorane som verkar inn på kommunikasjon mellom menneske, korleis vi forstår og misforstår kvarandre.