Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Rettleiing

Slik lagar du eit reklamefotografi

Trudde du at alle modellar har perfekt hud og glitrande auge? I så fall får du ei aha-oppleving når du ser denne videoen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Sminking og lyssetting

Reklamefotografering krev mykje forarbeid. Modellen skal sminkast og klede må tilpassast. Lyssetting er spesielt viktig for at modellen og produktet skal sjå best mogleg ut.

Digital biletbehandling

Videoen viser også kor mykje etterarbeid i Photoshop som ligg bak eit perfekt reklamefotografi.

Prøv gjerne sjølv i Photoshop etterpå!

Sist oppdatert 07.01.2020
Tekst: Kristin Eriksen Vold og Tom Knudsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Marknadskommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar