Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til forskjellen på subjektiv og objektiv journalistikk
  • kjenne til kva som særpregar ulike journalistiske saksområde
  • forstå årsaka til at journalistrolla er i endring og kunne drøfte kva konsekvensar det kan få