Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oversikt over journalistiske sjangrar

Det finst mange ulike subjektive og objektive sjangrar, og det er ikkje uvanleg at ulike nemningar blir brukte om same sjanger. I tillegg er sjangrane i stadig endring.

Mann leser avis på ipad på trikken. Foto.

Nokre objektive sjangrar låner element fra subjektive sjangrar. Dei kallar vi hybridsjangrar. Døme på slike hybridar er feature-, magasin- og portrettsjangrar. Desse er bygde opp som objektive sjangrar, men journalisten er meir synleg til stades, i og med at han bruker mange sansar og litterære verkemiddel for å lage saka.

Hovudkategoriar

Sjangrar

Kjenneteikn

Subjektive sjangrar

Leiar

 • skrivast ofte av ein av redaktørane
 • er redaksjonen sitt syn på ei sak
 • står ofte på side 2 eller på ei eiga meiningsside

Melding

 • ein av journalistane si meining om ein ny film, bok, konsert e.l.
 • skal vere ei bruksrettleiing slik at målgruppa veit om produktet er noko for dei

Lesarinnlegg og kommentarfelt

 • lèt den enkelte mottakaren komme med synet sitt på ei sak
 • lesarinnlegg i avis erstatta med kommentarfelt på nett

Kommentar og kronikk

 • kan skrivast av ein i redaksjonen, men gjerne også av ein fagperson utanfor redaksjonen
 • skal gi djupnekunnskap om eit tema

Objektive sjangrar

Nyheitsartikkel

 • kort, konsis, svarer på grunnleggjande spørsmål
 • det viktigaste først
 • lèt kjeldene komme til orde

Nyheitsreportasje

 • går gjerne meir i djupna enn ein nyheitsartikkel
 • bruker fleire kjelder
 • har fokus på bakgrunn og årsak
 • journalisten er til stades

Intervju

 • enkelt oppsett med spørsmål og svar
 • blir gjerne brukt som ein del av ein nyheitsreportasje eller artikkel

Notis

 • kort nyheitsmelding som gir grunnleggjande informasjon om ei aktuell hending
 • gjerne berre 10–15 setningar

Hybridsjangrar

Feature

 • høyrer til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sansar og litterære verkemiddel
 • går i djupna, gir lesaren ei større forståing av eit tema

Portrettintervju

 • høyrer til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sansar og litterære verkemiddel
 • gir leseren djupnekunnskap om ein aktuell person i nyheitsbiletet
Sist oppdatert 04.02.2019
Tekst: Ragnhild Risholt Kleppe (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Page One: A Year Inside the New York Times

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Grenselaus journalistikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Min nye kollega, NTB-roboten Bob

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kjeldemateriale.