Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Lei av å bli lurt?

Er det krav til at ein nyheit skal vere vesentleg, eller kor mange klikk ei sak får, som styrer nettjournalistikken?

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Portrett av mann med VG-logo i bakgrunnen. Foto.
Tidlegare VG-redaktør Bernt Olufsen

I bloggposten Fordi det er «vesentlig» .. (publisert 16. april 2012) skriv redaktør i VG, Bernt Olufsen, følgjande:

Skolepensum i journalistikk tilsier at det er kravet til vesentlighet som skal styre hva slags oppmerksomhet og spalteplass ulike saker får i media. Men norske medier løper i stadig raskere tempo bort fra kravet til vesentlighet i journalistikken. Det er antallet «klikk» som teller.

(…)

Nettavisenes førstesider bygges bevisst opp i en mix av vesentlige nyheter og rene underholdningssaker. På nettet blir du utsatt for en lokkejournalistikk i beste supermarkedsstil, hvor vekslingen mellom informasjon og avslapning oppleves som attraktiv for leseren. Trafikken øker vesentlig."

Oppgåve 1

  1. Studer nettavisa Slik & derfor. Kva slags avis er dette?
  2. Kva er felles for dei sakene som ligg på framsida til denne nettavisa?
  3. Vel ut tre saker som du meiner er vesentlege. Lag alternative overskrifter med vekt på saklegheit og informasjon.
  4. Presenter forslaga dine for resten av klassen. Be om tilbakemelding på kva for overskrifter medelevane dine ville valt å klikke på, overskriftene dine eller dei avisene valde i utgangspunktet.

Oppgåve 2

  1. Lag ei liste over saker som du meiner er typiske «lokkesaker» i fem norske nettaviser. Kva er felles for desse sakene?
  2. Kva er felles for måten overskriftene er utforma på?
  3. Kor på nettsida er sakene plasserte?
  4. Kvifor trur du sakene er plasserte akkurat der?
Sist oppdatert 13.11.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale