Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Intervjuteknikk og objektivitet

FooterHeaderIconFooter iconLK06
En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs midtøsten-dekning.
Ein pro-israelsk demonstrasjon utanfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRK si dekning av krigen i Midtausen.

Oppgåve 1

Studer foredraget Avansert intervjuteknikk av nyheitsredaktør i NRK Nyheiter Per Anders Johansen.

  1. Johansen seier i føredraget sitt om intervjuteknikk: «Problemet er ofte oss journalister …». Korleis grunngir han denne påstanden?
  2. Gjer greie for det han omtalar som «Sawatskys syv dødelige synder».

Oppgåve 2

Lytt til Sven Egil Omdal si utgreiing om Objektivitet i journalistikken på NRK Skole.

  1. Forklar omgrepet objektivitet.
  2. Kvifor meiner Omdal at det er lett å fordreie verkelegheita i ei nyheitssak eller ein dokumentar på fjernsyn?
  3. Kva for verkemiddel blei brukt for å styre sjåarane si oppfatning av Bjugn-saka?
  4. Kva for skriftlege verkemiddel blir brukte i avisartiklar for å styre oppfatninga lesarane får av ei sak?
  5. Kvifor er det vanskeleg for ein journalist å vere objektiv?
Sist oppdatert 12.09.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale