Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kjeldekritikk i journalistikk

Kvar dag får du haugevis med informasjon frå foreldre, lærarar, vener, ukjende, og ulike medium. Men korleis vurderer du kvaliteten på dei opplysingane du får servert? Er alt du får vite, rett?

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Nyheitsanker i TV 2 Kjetil H. Dale om kjeldekritikk.

Kjeldekritikk

Medieredaksjonar og journalistar jobbar dagleg med å vurdere informasjon. Det blir kalla kjeldekritikk. Mange profesjonelle nyheitsformidlarar lever av truverdet sitt. Då er det svært viktig at det dei publiserer, er korrekt.

Den delen av mediebransjen som jobbar med nyheiter, til dømes dei som jobbar i aviser, fjernsyns- og radioredaksjonar, har utvikla eit eige etisk regelverk. Det er nedfelt i Ver Varsam-plakaten.

Denne nettsida er laga av NDLA i samarbeid med Kampanjen for journalistikken.

Sist oppdatert 13.11.2018
Tekst: Jone Nikolai Nyborg (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale