Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Intervjuteknikk i valdebattar

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Svarar politikarane på spørsmåla?

Sjå valdebatten om skulepolitikk som blei send på NRK 20. august 2013. Her stiller NRK-journalisten Ingunn Solheim spørsmål til næringsminister Trond Giske (AP), kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), leiar i Høgre Erna Solberg og leiar i Venstre Trine Skei Grande.Lytt nøye til spørsmål og svar i debatten.

  1. Kor mange spørsmål stiller programleiaren i løpet av programmet?
  2. Kor mange av desse spørsmåla svarar politikarane direkte på?
  3. Kor mange gonger svarar politikarane på noko heilt anna enn det ho spør om?
  4. Er det nokre av politikarane som utmerker seg når det gjeld "å snakke bort" det programleiaren spør om?
  5. Kva skjer når journalisten stiller oppfølgingsspørsmål?
  6. Formuler eitt spørsmål til kvar av dei fire politikarane i debatten, som du meiner programleiaren burde ha stilt.
  7. Kva ville du ha gjort dersom du ikkje fekk svar på det du spurde om?
Sist oppdatert 12.09.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale