Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Samarbeid mellom aviser

I større saker samarbeider aviser for å få utnytta ressursane sine. Spesielt når tema skal dekkjast i djupna, og innan gravejournalistikk, kan det kome mykje ut av samarbeid mellom journalistar frå ulike aviser.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 20.02.2018
Tekst: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale