Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap

Journalistikk, informasjon og reklame

Både journalistikk, informasjonsverksemd og reklame handlar om å kommunisere ein bodskap til ein sluttbrukar ved hjelp av tradisjonelle eller digitale medium.