Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Naturgrunnlaget

Naturressursar er grunnlaget for matproduksjon og næringsverksemd. I naturbruksnæringane treng vi kunnskap om dyr og biologien til plantar og om tolegrensene til naturen slik at vi kan drive berekraftig naturbruk. Dette emnet handlar om naturressursar, naturtypar, krinsløp og samanhengar i naturen.