Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Næringsutvikling

Næringsutvikling handlar om å sjå moglegheiter for verdiskaping og næringsutvikling. Dette emnet handlar om dei ulike naturbruksnæringane og korleis du skal gå fram for å starte ei bedrift.