Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Å jobbe ute

I mange av naturbruksyrka er det arbeidsoppgåver som blir utførte utandørs uavhengig av vêr og føre. Å kunne kle seg riktig og ta vare på tryggleiken for seg sjølv og andre er viktig for å kunne gjere ein god jobb. Mange arbeidsoppgåver krev god kunnskap om bruk av kart og GPS.