Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Dyrefag

Dyrefaget omfattar næringar som arbeider med opplevingar, tenester og produkt knytte til dyr og dyrehald. Næringane dekkjer behova hos alt frå private dyrehaldarar til viktige samfunnsfunksjonar med dyr.