Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Velferda og helsa til dyr

Styresmaktene stiller strenge krav til kompetanse for deg som skal jobbe med dyr. Kompetanse er den viktigaste faktoren for å fremje dyrevelferd og dyrehelse.