Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Sikkerheit og kvalitet

Sikkerheit og kvalitet handlar om å ta vare på helse og sikkerheit for deg sjølv og andre. Dette omfattar arbeidsmiljø, kvalitet på produkt og tenester, dyrevelferd og miljøomsyn knytt til utføringa av arbeidsoppgåver. Risikovurdering, kommunikasjon, samarbeid og krav til dokumentasjon er vesentleg.