Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Naturbasert produksjon

Skogbruk

Ca 40 prosent av landarealet i Noreg er dekt av skog. Årleg vert rundt 10 millionar kubikkmeter tømmer hogt. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa. Moderne skogbruk er mekanisert, og mykje arbeid vert utført med maskiner. Ein skogbrukar treng kunnskapar om det biologiske mangfaldet i skogen.

Arbeidsoppgåvene til skogbrukaren

Skogbruk er ei næring der ein tenkjer langsiktig. Det tek mange år frå eit tre spirer til det kan hoggast. Undervegs kan vi stelle skogen for å oppnå betre kvalitet og økonomisk utbytte. I dette emnet lærer du om korleis vi skjøttar skogen gjennom livsløpet til eit tre.

Læringsressursar

Arbeidsoppgåvene til skogbrukaren