Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Gartnar

Gartnarnæringa har ei viktig rolle som produsent av mat, varer og tenester. Gartnaren har arbeidsoppgåver i veksthus, på friland, på grøntareal og i hagesenter. I dette emnet lærer du om gartnarnæringa og dei arbeidsoppgåvene ein gartnar har.