Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Reindrift

Reinsdyr har vore ein viktig naturressurs heilt sidan istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjonar. Dette emnet handlar om reindrifta og korleis næringa vert driven i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgåvene til den som driv med rein.