Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Skogbruk

Ca 40 prosent av landarealet i Noreg er dekt av skog. Årleg vert rundt 10 millionar kubikkmeter tømmer hogt. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa. Moderne skogbruk er mekanisert, og mykje arbeid vert utført med maskiner. Ein skogbrukar treng kunnskapar om det biologiske mangfaldet i skogen.