Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Biologi

Biologi er læra om alt levande. Dette emnet handlar om levande organismar og kva dei treng for å leve. Kunnskap om dei ulike artane, artane sine krav til miljøet og samanhengane i naturen er viktig for å kunne gi planter, dyr og fisk riktig stell. I naturbruksyrka treng vi kunnskap om biologi.