Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Produktreklame frå privat bloggar

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Flere bloggere. Foto.

Gruppeoppgåve

Ta utgangspunkt i teksten «Min favoritt-foundation» eller finn eit anna døme på reklame frå ein privat bloggar. Drøft desse spørsmåla:

  1. Kor nyttig er produktreklame frå private bloggarar?
  2. Kva tiltru har du/de til slik reklame?
  3. Bør bloggaren informere om økonomiske fordelar han eller ho får av å tilrå bestemte produkt?
Sist oppdatert 07.12.2017
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?