Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Grunnleggjande behov

Vi bruker den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovspyramide som grunnlag for å forstå kva ulike behov kan ha å seie ved kjøp og sal. I denne oppgåva skal du vurdere din eigen situasjon med utgangspunkt i Maslows behovsteori.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Maslows behovspyramide med ulike bakgrunner. Illustrasjon.
  1. For betre å kunne forstå kva Maslow meinte med behovspyramiden kan du prøve å tenkje på dine eigne behov.
    Kva skjer til dømes med humøret ditt eller energien din viss du er veldig svolten eller trøytt? Kor opplagt er du da til å vere saman med venner? Eller korleis er sjansane dine til å yte noko i gymmen? Tenk igjennom kva som påverkar kroppen din, og kva som må til for at du skal føle deg tilfreds. Kva for behov må vere dekte hos deg for at du skal kunne klatre i Maslows behovspyramide?
  2. Teikn og forklar Maslows behovspyramide.
  3. Kva er eit behov?
  4. Lag ei liste over behova dine. Tenk deg at du skal vere eit år på ei øyde øy. Kva må du ha tilgang til eller ha med deg til øya? Del behova dine i tre grupper: livsnaudsynte, naudsynte og slike som er kjekke å ha. Kor i Maslows behovspyramide vil du plassere dei ulike behova du har?
  5. Mange vil seie at dei må ha mobiltelfon og datamaskin. Dette er behov som ikkje fanst for 50 år sidan. Korleis har desse behova oppstått?
  6. Tenk deg at du skal byrje på ein ny arbeidsplass. Bruk Maslow til å forklare kva for behov du har samband med arbeid.
  7. Ta for dykk steg for steg i behovspyramiden. Drøft korleis ulike behov kan motivere til kjøp av ulike varer og tenester.
Sist oppdatert 07.12.2017
Tekst: Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Kjell Rosland (CC BY-SA)

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?