Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Dine siste innkjøp

Som norsk ungdom høyrer du til ei kjøpesterk gruppe. Det veit du, og det veit seljaren. Her skal vi sjå nærare på korleis du opplevde dine siste innkjøp.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Illustrasjon av shopping
  1. Kva kjøpte du?
  2. Kvar handla du?
  3. Handla du åleine eller saman med nokon?
  4. Kva har dette kjøpet hatt å seie for deg, og kva nytte har du hatt av det?
  5. Korleis vil du framstille seljarens måte å vere på overfor deg?
  6. Var seljaren hyggeleg?
  7. Korleis følte du deg som kunde?
  8. Fortel med eigne ord korleis du ønskjer at folk skal vere mot deg som kunde.

Gå saman i grupper og diskuter skilnader.

Sist oppdatert 07.12.2017
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?