Fagstoff

Elever fikk interesse for bioteknologi gjennom samarbeid med bedrifter

Publisert: 14.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Veksthus ved Klonavlssenteret i Overhalla

Nitti elever fra Olav Duun videregående skole har i løpet av skoleåret 2011-2012 gjennomført besøk hos tre bioteknologibedrifter i Namdalen.  De har blitt veldig inspirert av samarbeidet, og her presenteres noe av dokumentasjonen de har laget.


Skjermdump av rapportforside.Rapport om produksjon av fiskevaksine. 

 

Forside til rapport.Rapport om foredling og produksjon av fisk.  

 

Forside til rapport.Rapport om kloning av potet. 

Spennende bedrifter

Elevene ved Olav Duun vgs har fått tilgang til bedrifter som er i spiss nasjonalt og internasjonalt, og det har gitt et faglig kick. Det gjenspeiles, som vi kan se, i det de har produsert som dokumentasjon av samarbeidet.

Elever med plastfrakker snakker med dame i labfrakk.Elevbesøk på VESO Vikan Akvavet. Bilde fra artikkel i Namdalsavisa.
Fotograf: Mats Ivar Sandmo

Disse bedriftene var med i opplegget for Olav Duun i skoleåret 2011-2012:

  • Overhalla klonavlssenter – kloner og formerer settepotet til hele landet
  • Pharmaq – verdensledende produsent av fiskevaksine
  • VESO Vikan – forskningssenter for havbruk og fiskehelse

Lektor 2-ordningen

Lektor 2-ordningen skal gi elever i ungdomsskole og videregående skole større interesse for realfag, og øke læringsutbyttet for elevene. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO og Kunnskapsdepartementet, og det administreres av Naturfagsenteret. Snöballfilm har laget filmer som viser eksempler på hva som gjøres.

Målet for Lektor 2-ordningen er tredelt:

  • Det skal gi aktuell og praksisnær opplæring for å øke læringsutbytte og interesse for faget.
  • Det skal føre til bedre rekruttering til teknologifag og realfaglige utdanninger
  • Det skal gi erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv
Relatert innhald