Bilete

Tap av villmarkspregede områder i perioden 1900 – 2003

Publisert: 02.11.2011
Tap av villmarkspregede områder i perioden 1900 – 2003

Villmarkspregede områder er redusert fra 48 % av landarealet i 1900 til 11,7 % i  2003. Dette viser hvor fragmentert naturen vår har blitt, og hvor viktig det er å hindre fremtidige inngrep.

Definisjon: områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep (veier, jernbanelinjer, løyper for barmarkskjøring, kraftlinjer, vannmagasin, regulerte elver og bekker, kraftstasjoner, rørgater, kanaler og flomverk.