NDLA

Velkommen til NDLA Kokk og servitørfag Vg2!

I NDLA kokk- og servitørfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for kokk- og servitørfag Vg2.  ...

Dessertar

Hugs at desserten skal vere ei oppleving både for auga og ganen. Det er derfor særs viktig å følgje...

Les meir

Kosthaldsplanleggjaren

Kostplanleggjaren er eit kostutrekningsprogram som er tilpassa fleire brukargrupper. Du kan rekne ut...

Les meir

Juicing

Er det vanskeleg å få i seg fem om dagen? Eit glas jus kan inngå som ein av dei anbefalte porsjonane...

Les meir

Oppdekking

Det finst mange måtar å dekkje eit bord på. Her skal vi sjå på nokre grunnleggjande normer og...

Les meir

Kontakt oss