Interaktivitet

Lær om opprydding på sjøbotnen

Publisert: 21.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Terskelfjordar er ofte ureina. På sjøbotnen ligg miljøgifter frå tiår, med utslepp frå blant anna industri og busetnad. I dag er dei fleste av utleppa stoppa eller kraftig redusert, men sjøbotnen er enno ei kjelde til spreiing av miljøgifter.

Klikk på biletet nedanfor for å starte ein interaktiv animasjon om korleis opprydding på sjøbotnen kan gjerast.

Skjermbilde fra en interaktivitet.Klikk på biletet og start animasjonen.