Treningsøvelse

Doggis (løp med vendingar)

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 16.06.2015
You are displaying an exercise outside the exercise planner

Korleis:

Oppstilling.  

Set ut kjegler på 3, 6 og 9 meter. Oppgåva til utøvarane er å akselerere fram til kjeglene på 3 meter, snu og springe til mållinja, snu og springe til 6-meterslinja, snu og springe til mållinja, snu og springe til 9-meterslinja, og til slutt så raskt som mogleg tilbake til start.