Lenkje: Oppslag

Nøkkel – humler (for smarttelefonar)

Publisert: 15.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Bestem humler med mobilen

Insekt på gul blomst.Humle. Ein fleirvalsnøkkel der du kan krysse av for karaktertrekk og søkje deg fram til kva art du har framfor deg.
Artsdatabanken og Norsk institutt for naturforskning har i samarbeid lansert eit mobiltilpassa bestemmingsverktøy for norske humleartar.
Humlenøkkelen visest best i dei aller siste utgåvene av moderne webbrowsarar eller på ein smarttelefon eller eit nettbrett. Det blir arbeidd med å gjere han tilgjengeleg på fleire plattformer.

Humlenøkkelen er foreløpig i ein betaversjon. Med "beta" meiner vi at denne tenesta er under utvikling, og at det vil skje endringar og utbetringar i tida framover.
Artsdatabanken tek gjerne imot tilbakemeldingar som kan vere til hjelp for å få denne og framtidige bestemmingsnøklar for andre artsgrupper så gode som mogleg.

Sjå òg nyheitssak om humlenøkkelen som nettopp er lagd ut på Artsdatabanken si heimeside.

Relatert innhald