Oppgåve: Yrkessituasjon

Nytt dataprogram

Publisert: 26.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jente ved datamaskin

Det er ikkje så lett å vite kva som er rett og gale i ein situasjon. Her finn du ei oppgåve der du kan velje ulike svaralternativ.

Yrkesetisk dilemma: Nytt dataprogram
Forfatter: Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid
Leverandør: Amendor AS
  

Relatert innhald

Praktisk stoff