NDLA

Velkomen til helse- og oppvekstfag VG 1

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA helse- og oppvekstfag Vg1! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for faga. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan ...

Kost og ernæring

Kost og ernæring - ei oversikt.

Les meir

Smittekjeda

Smittekjeda gir ei forklaring på korleis smitte spreier seg. Overføring av smitte kan skje på mange...

Les meir

Kommunikasjon - ei oversikt

Ordet kommunikasjon kjem av det latinske ordet communicare, som tyder "å gjere felles". Vi kan seie...

Les meir

Helse og livsstil

Helse er noko anna eller meir enn å vere fri for sjukdom, og mange forhold påverkar helsa vår. I det...

Les meir

Kontakt oss