NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbygging av menyane, korleis du søkjer på sidene, tilpassingar og verktøy. ...

Biodiesel – bløff eller berekraft?

Gå inn i rolla som kritisk journalist og lag ein reportasje om biodiesel. Arbeidstittelen er...

Les meir

Grunnleggjande kjemi

Repetisjonsstoff om kjemi som dannar grunnlag for temaa "Ernæring og helse", "Stråling og...

Les meir

Introduksjon – Lys og bølgjer

Dette kapittelet handlar om ulike former for stråling, men kva er eigentleg stråling?...

Les meir

Er berekraftig forbruk mogleg?

Eit stadig aukande forbruk i Noreg og elles i den vestlege verda gir utfordringar med handtering av...

Les meir

Kontakt oss