NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbygging av menyane, korleis du søkjer på sidene, tilpassingar og verktøy. ...

Rapportskriving

Naturvitskaplege rapportar inneheld faste punkt og eit presist språk. Her får du rettleiing i å...

Les meir

Digitale verktøy i naturfag

Ny teknologi har opna mange moglegheiter for læring, dokumentasjon og innsamling av data i naturfag.

Les meir

Datalogging i naturfag

Å kunne bruke digitale verktøy er éin av fem grunnleggjande ferdigheiter som passar utmerkt i...

Les meir

Økosystema er i endring

Suksesjon er endring av artssamansetjinga over tid i eit økosystem. Vi skil mellom primær og...

Les meir

Kontakt oss