Oppgåve: Arbeidsoppdrag

Oppgåve bakteriar

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Lag eit faktaark som skal hengje i produksjonslokalet. Lista skal vise korleis du kan hindre bakterievekst.
Når det gjeld næring, liker bakteriar stort sett den same maten som vi gjer. Dei er spesielt glade i matvarer som ikkje held seg lenge.

hMikroorganismer og håndhygiene
Opphavsmann: Knut Høihjelle
 

Relatert innhald

Praktisk stoff